Monday, February 13, 2017

MARCH Conference --- Program at a Glance

DAY ONE   3 March 2017
9.30 AM to 11.00 AM
KEYNOTE: Prof Manuel Broncano                      PLENARY - INAUGURAL
11.00 to 11.30 GROUP PHOTO (indoors) AND TEA
                                             Venue A                             Venue B                           Venue C
11.30 to 1.00
[CHAIR: RW Desai]
Kaoru Kinoshita
Harpreet Bali
Manjot Kaur
Ranjita Pati
[CHAIR: Vijay Sharma]
Jaya Shrivastava
Lekha Roy
Namrata Nistandra
Neela Sarkar
[CHAIR:  Jyoti Desai]
Aditi Dhirghangi
Amandeep, DES
Radha Gautam
Navjot Kaur
1.00 to 2.00 GROUP PHOTO (Outdoors) & LUNCH
2.00 to 3.30
[CHAIR: TN Dhar]
Navjot Deol
Monika Dhillon
Natasha Vashisht
Nipun Kalia

[CHAIR: Dipankar]
Bhakti Vaishnav
Bhavna Jamwal
Bhushan Sharma
Charu Mishra
[CHAIR: Manpreet]
Arushi Sharma
Ashu Vashisht
Debarati Bandyopadhyay
Gurpreet Kaur
3.45 to 5.15
[CHAIR: Mukesh]
Gatha Sharma
Nilakshi Roy & Preeta
Ritushree Sengupta
Romilpreet Kaur

[CHAIR: Natasha]
Anchalee Seangthong
Gopika Sankar
Navdeep Kahol
Sunaina Jain
[CHAIR:  Namrata]
Janesh Kapoor
Jasleen Sahota
Jasmine Anand
Rais Ul Majid
5.15 to 6.45

[CHAIR: Vandhana]
Anita Sharma
Harneet Sandhu
Harsh Bhardwaj
Monica Sabharwal

[CHAIR:  KB Razdan]
Kanchan
Amin Shirkhani
Amit Sharma
Rachit Verma


DAY TWO    4 March 2017
9.15 to 10.45
[CHAIR: Nilakshi]
Nidhi Sharma
Rajeep Kumar
Renuka Dhyani
Panchali Mukherjee
[CHAIR:  Dipankar]
Jyoti Mishra
Kanchan Yadav
Kumar Sankar
Leena Sarkar
[CHAIR: Debarati]
Rimika Singhvi
B. Samita & Paonam
Debjani Sarkar
Sayan Mukherjee
11.00 to 12.30
[CHAIR: Broncano]
Mridul Bordoloi
Ui Teramoto
Mukesh Williams
Parminder
[CHAIR: Roshan]
Umara Shameen
Vandhana Sharma
Meenu Gupta
[CHAIR: Vijay]
Suman Sharma
Ekjot Kaur
Hemraj Bansal
Nirmal Kumari

12.30 to 1.30 LUNCH
1.30  to 3.30

[CHAIR: TN Dhar]
PLENARY: PROF. R.W. DESAI
And
ISM SESSION:
Avishek
Khem Raj Sharma
Rosy Yumnam
Yamini
3.30 to 5.00

[CHAIR:  Rimika]
Neha Arora
Pardeep Kaur
Alokparna Das
Aparna Singh
[CHAIR: Kaoru]
Vidushi Sharma
Violina Borah
Zahid Fazal
Bibhuti Kachap&Aju Aravind

[CHAIR: Ashu]
Antara Ghatak
Dinesh Kumar
Irona Bhaduri
Payel Pal

            DAY THREE   5 March 2017
9.30 to 11.00
[CHAIR:  Roshan]
Rajeev Mohan
Ramnik Kohli
Ranjita Barik
Sakshi Singh
[CHAIR: Ranjita Pati]
Surita Sharma
Swati Roy
Srishti Sehgal
Sujata
[CHAIR:  Neela]
Shubhlata
Shuchita Chandok
Soumava Maiti
Navneet
11.15 to 12.45
[CHAIR: Brajesh]
Supriya Chowdhary
Ujhala Devi
Chirag Trivedi
[CHAIR: Rashmi]
Sakshi Sundaram& Kirti
Sheetal Lalotra
Shikha
Shishu Bala
[CHAIR:  Suneeta P]
Mary Mohanty
Monika Kaushik
Khushbeer
Loveleen Baidwan
                   
12.45 to 1.30
[CHAIR: KB Razdan]
Distribution of Certificates
General Body Meeting
Vote of Thanks
           1.30 pm:  LUNCH


              Rapporteurs:
Venue A: Suneeta Patnayak & Srishti
Venue B: Harneet Sandhu & Tarundeep
Venue C: Vandhana, Harpreet Bali, & Rachit
Overall Incharge: Suneeta Patnayak

Certificates: Minu Gupta, Anisha and Manjot